Terima kasih kerana melayari laman web kami, https://shop.compasia.com/ . Sila baca dengan teliti sebelum anda menggunakan laman web. Akses kepada dan penggunaan laman web ini tertakluk pada terma dan syarat berikut. Sila tinjau terma dan syarat ini secara berkala, kerana terma dan syarat ini tertakluk kepada pengubahsuaian, perubahan, dan / atau kemas kini pada bila-bila masa mengikut pertimbangan CompAsia - Sdn. Bhd. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan mana-mana terma atau syarat, anda disaran untuk tidak menggunakan laman web ini.

Perjanjian Jualan Terma dan Syarat Penggunaan

 Pelanggan bersetuju untuk terikat dengan perjanjian penjualan ini & menerima Terma & Syaratnya. Perjanjian penjualan ini adalah kontrak sah antara pelanggan dan CompAsia Sdn. Bhd. Pelanggan menerima perjanjian penjualan ini dengan membuat pembelian, membuat pesanan, atau membeli-belah di laman web ini. Terma dan syarat Perjanjian Jualan ini boleh berubah tanpa makluman terlebih dahulu.

Sekiranya terdapat percanggahan antara terma dan syarat yang dinyatakan dalam pesanan pembelian anda dan perjanjian penjualan ini atau apa-apa terma dan syarat pada invois kami, anda bersetuju bahawa peruntukan Perjanjian laman web ini dan invois kami yang akan digunakan.

Oleh itu, pastikan anda telah membaca dan memahaminya sebelum membuat pesanan. Apabila anda membuat pesanan, anda menerima syarat-syarat ini, dan juga:

  • Terma & Syarat
  • Dasar Privasi
  • Penghantaran
  • Penafian

Penamatan Akaun

Kami di CompAsia Sdn. Bhd. Berhak untuk membatalkan akaun pelanggan pada bila-bila masa dengan makluman atau tanpa makluman. Memberikan maklumat palsu atau tidak sah boleh mengakibatkan akaun anda ditamatkan.

Hak Penolakan

Sebarang Produk atau maklumat yang dipaparkan di Laman web ini tidak boleh dianggap sebagai tawaran, undangan, permintaan, nasihat, atau saranan untuk membeli apa-apa Produk yang diiklankan di Laman Web.

CompAsia Sdn. Bhd. berhak untuk menerima atau menolak sebarang pesanan tanpa perlu mengemukakan apa-apa alasan.

Pesanan

Melakukan pesanan tidak mengesahkan bahawa pesanan itu diterima. Pesanan tidak mengikat CompAsia Sdn. Bhd. dan pelanggan sehingga diterima dan disahkan oleh CompAsia Sdn. Bhd. Setelah pesanan dibuat dan diterima oleh CompAsia Sdn. Bhd., pesanan tidak boleh dibatalkan, dan pembayaran yang dibuat oleh pelanggan tidak dapat dikembalikan.

Harga & Maklumat

Semua harga tertakluk kepada perubahan. Untuk semua harga, produk dan tawaran, CompAsia Sdn. Bhd. berhak untuk membuat penyesuaian kerana keadaan pasaran yang berubah, penghentian produk, perubahan harga pengeluar, kesalahan dalam iklan dan faktor lain. CompAsia Sdn. Bhd. berusaha sedaya upaya untuk meletakkan maklumat yang tepat dan terkini di Laman web ini, namun CompAsia Sdn. Bhd. tidak memberikan jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan laman web ini. CompAsia Sdn. Bhd. tidak memikul tanggungjawab atau bertanggungjawab atas kesalahan dan peninggalan dalam kandungan di laman web ini. Harga, stok, dan tawaran promosi mungkin tidak sama antara laman web dan kedai kami.

Bayaran penghantaran tidak termasuk dalam harga produk yang disenaraikan. Bayaran akan bergantung pada lokasi produk dihantar, kaedah penghantaran yang dipilih dan nilai pesanan. Bayaran penghantaran tersebut akan diberitahu kepada pelanggan setelah produk disahkan untuk pembayaran. Walaubagaimanapun, caj penghantaran akan dikecualikan semasa tempoh tawaran promosi oleh CompAsia Sdn.Bhd.

Paparan Produk

CompAsia Sdn. Bhd. akan berusaha untuk memastikan bahawa keterangan, gambar, dan warna produk di Laman ini tepat dan selengkap mungkin. Kami bagaimanapun tidak menjamin bahawa keterangan, gambar, dan warna produk yang dipaparkan adalah tepat, lengkap, terkini atau bebas ralat. Penampilan estetik produk mempunyai calar ringan pada rangka dan skrin yang mungkin dapat dilihat dari jarak lebih dari 8 inci.

Jaminan

Peranti dilengkapi dengan jaminan satu (1) bulan dari tarikh pembelian. Waranti tidak termasuk aksesori.

Dasar Pembayaran

Pelanggan kami diharapkan dapat menyediakan pembayaran yang sesuai untuk semua produk dan perkhidmatan yang diterima atas pesanan. Pembayaran hanya boleh dibuat melalui laman web kami; https://shop.compasia.com/. Pembayaran mesti dibuat sebelum penghantaran produk dan perkhidmatan yang disediakan. Setelah pembayaran diterima, pesanan akan dihantar dalam tempoh penghantaran yang ditetapkan.

Ganti rugi

Semua pengguna laman web ini bersetuju bahawa pihaknya akan mempertahankan, mengganti rugi, menyelamatkan dan mempertahankan kami, CompAsia Sdn. Bhd., tidak akan terjejas atau terlibat dengan sebarang dan semua tuntutan, liabiliti, kerugian, kos dan tuntutan, termasuk bayaran peguam yang munasabah yang dikenakan terhadap kami, ejen kami, pelanggan, pegawai dan pekerja kami, yang mungkin timbul atau terhasil dari perkhidmatan yang disediakan atau dilaksanakan atau dipersetujui untuk dilakukan atau sebarang produk yang dijual oleh kami, CompAsia Sdn. Bhd., ejen, pekerja, atau pegawai kami. Pengguna laman web ini bersetuju untuk mempertahankan, mengganti rugi dan tidak akan terjejas atau terlibat daripada liabiliti yang timbul daripada;

  • sebarang kecederaan pada manusia atau harta benda yang disebabkan oleh sebarang produk yang dijual atau diedarkan selainnya berkaitan dengan kami;
  • sebarang bahan yang dibekalkan oleh pelanggan yang melanggar atau didakwa melanggar hak milik pihak ketiga;
  • sebarang pelanggaran hak cipta;
  • sebarang produk yang rosak dijual kepada pelanggan dari CompAsia Sdn. Bhd.

Penafian

Kami tidak memberikan sebarang jaminan, tersurat atau tersirat untuk perkhidmatan yang kami berikan. Kami menolak sebarang jaminan atau kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Ini termasuk kehilangan data yang disebabkan oleh kelewatan, tidak ada penghantaran, penghantaran yang salah, dan apa-apa dan semua gangguan perkhidmatan yang disebabkan oleh pekerja dan kami.

Pendedahan kepada Penguatkuasaan Undang-undang

Kami, CompAsia Sdn. Bhd. boleh mendedahkan maklumat pengguna kepada agensi penguatkuasaan undang-undang tanpa persetujuan atau pemberitahuan lebih lanjut kepada pengguna atas permintaan yang sah dari agensi tersebut. Kami akan bekerjasama sepenuhnya dengan agensi penguatkuasaan undang-undang.

Menukar Kandungan Laman Web dan Perkhidmatan

CompAsia Sdn. Bhd. berhak untuk menyemak semula dasar-dasarnya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.